בארץ אהבתי

About this blog

חוייות המטייל שחזר ארצה וגילה קצת מדינה אחרת ממה שציפה

  • becoming a sheperd
Trip Start Unknown
1
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

There are 1 entries in this blog

Start your own travel blog

Use this image in your site

Copy and paste this html: