Caribbean lenoba

Trip Start Dec 12, 2005
1
20
159
Trip End Jul 12, 2016


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Costa Rica  ,
Friday, January 13, 2006

ejhla!

Predvsem sva trentuno v fazi popolne lenobe - niti pisat se nama ne da, sam tok da sporocimo, da smo uredu in da se naprej premikamo sele v ponedeljek zjutraj, ko gre Eva v mrzlo Slovenijo, js pa v Hollywood style ZDA!
Tko da bodte v cvetju!

Na kratko: pina colada, palme, ribe, plaza, kolesa - bomo updejtal mene na roza kolesu :), pan de banano, ...
pa SONCEK!!
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: