Dost turistiky a hurá zpátky k moři!

Trip Start Feb 02, 2010
1
36
132
Trip End Dec 08, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of New Zealand  , South Island,
Saturday, March 13, 2010

Tak jsme dorazili do
Queenstownu. Všichni o tom děsně básněj, naposledy třeba dva
teenageři, který jsme potkali na parkovišti včera večer – že
prej tam jedou na víkend zapařit a že je to tam teda jako suprkůl.
No je to tam pěkný, to je pravda. Určitě to tam žije a my budeme
doufat, že nám tam vyjde na zimu práce. Je tu tolik aktivit, že
by tu člověk vydržel měsíce a měsíce. Po zjištění stavu
financí jsme ale došli k závěru, že bez bankrotu se z této
oblasti nedostanem a vracíme se k surfování! A pomalu taky k
hledání práce... už i na to došlo. Tak zítra na westcoastu!Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: