Velké přípravy na velkou výpravu

Trip Start Feb 02, 2010
1
34
132
Trip End Dec 08, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of New Zealand  , South Island,
Monday, March 8, 2010

Tak jsme zabili den. Ale
zařídili jsme všechno potřebný pro zítřejší start čtyřdenní
tůry – Kepler Track! Jsem na nás zvědavej, jak to zmáknem.
Podle předpovědi tak tři dny z těch čtyř proprší, což bude
paráda. Ale co, větru a dešti ani tady ještě neporoučí, takže
nemá cenu nad tím lamentovat. Teď to nejdůležitější sdělení
pro maminky: Předpokládaný návrat je v pátek večer a do té
doby jsme bez signálu (a internetu a všech těchhle věcí). Tak se
nebojte...Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: