Leguanen, blow holes en alle kleuren blauw

Trip Start Jul 25, 2009
1
45
55
Trip End Sep 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Exuma's land and sea park

Flag of Bahamas  , Black Point,
Wednesday, May 2, 2012

De leguanen op Allan's Cay zijn een alleen daar voorkomende soort. Het lijken er op het filmpje aardig veel maar dat zijn ze dan ook bijna allemaal. Ze kunnen 11 kilo worden en 80 jaar oud. Ze maken holen onder de grond waarin ze eieren leggen.

Op Warderick's Well Cay lagen we in het Exuma's land and sea park. Prachtige kleuren water en een mooi snorkelgebied.

 Honden worden uitgelaten op de drooggevallen plaat. In het water zwemt een gigantische zeebaars en op het land wordt je bijna omvergeblazen bij de blow holes.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: