Atlantische oversteek en Antigua

Trip Start Jul 25, 2009
1
13
53
Trip End Sep 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Ordinance bay

Flag of Antigua and Barbuda  , Saint Paul,
Thursday, February 11, 2010

De video's laten beelden zien van onze Atlantische oversteek, de aankomst in Antigua en het optreden van een artiestenpaar dat de wereld rondzeilt en op hun boot voorstellingen geeft. Wereldklasse, het zou een prachtige voorstelling voor het Oerol zijn. We proberen nog achter hun naam te komen, dan zullen we die alsnog op de site plaatsen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: