Een tijdje in de haven om te bevoorraden.

Trip Start Jul 25, 2009
1
10
55
Trip End Sep 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
harbour

Flag of Spain  , Canary Islands,
Wednesday, December 9, 2009

De tijd hier in Las Palmas gebruiken we om de motor zijn broodnodige onderhoud te laten geven en om de voorraden voor de oversteek naar de Carieb in te slaan.
En om de video beelden van Lanzarote te uploaden. Wat beelden uit het National Park en van het begin van de oversteek naar Las Palmas.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: