Povoa de Varzin

Trip Start Jul 25, 2009
1
53
Trip End Sep 25, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Portugal  , Porto,
Friday, September 11, 2009

Een gevaarlijke haven volgens de Nederlanders die hier al 5 jaar liggen met een Etap 32: de mensen zijn aardig en het is niet al te duur: je blijft er zo maar liggen. Ze konden zo nog een aantal mensen aanwijzen waarbij dit was gebeurd. Wij hebben ook nog geen neiging weg te gaan, maar dat komt grotendeels door de hardnekkige mist. Ik probeer weer een aantal korte video's te uploaden: de belboei bij Ramsgate, het hijsen van de vlag in Portugal, de vissen in de haven (we drijven echt in een aquarium) en misschien nog een paar andere stukjes.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: