Vukaam arenal

Trip Start Jan 25, 2007
1
23
27
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Costa Rica  ,
Friday, April 13, 2007

Van La Fortuna naar Arenal met de Jeep-Boot-Jeep transport, hier hadden we voor de eerste keer iets gereserveerd en dat zal dan ook de laatste keer zijn, we wisten de naam niet meer vermits dat op een papiertje stond en eigenlijk was de plaats ook gene vette, enfin weer bijgeleerd.  Een park aan de vulkaan bezocht waar we geen fotos van hebben vermits er zo hard regende en we beiden geen regenkledij meehadden dat ik mijn fototoestel aan iemand anders heb moeten geven om het te beschermen tegen de regen.  Daarna een welgekomen afsluiter in een 5 sterren resort met heel veel en heel grote zwenbaden met verschillende temperaturen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: