De laatste voorbereidingen

Trip Start Aug 17, 2006
1
25
Trip End Feb 24, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Netherlands  ,
Friday, July 28, 2006

Binnenkort is het dan zover. Een droom gaat uit komen. Op 17 augustus stap ik samen met mijn ouders in het vliegtuig naar Anchorage (Alaska). Na een eerste overnachting staat er een camper voor ons klaar. Hiermee zullen we 26 dagen rondreizen door Alaska en Canada. Onderweg zullen we diverse natuurparken bezoeken, een cruise maken en een rondvlucht boven Glacier Bay maken. Via de noordelijke Rocky Mountains zal de eindbestemming Seattle (USA) zijn. Daarvandaan zullen mijn ouders terug vliegen naar Nederland en ga ik alleen verder richting mijn eindbestemming Buenos Aires.

Nu eerst nog paar dagen werken en daarna een weekje KIKA Kamp. Voor degene die nog een pilsje of iets anders samen met mij willen nuttigen voordat ik vertrek: Op zondag 13 augustus ben ik vanaf 15:00 uur 's middags in Café De Kram op het Stratumseind.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: