Day 26 - Monterey Aquarium

Trip Start Aug 17, 2013
1
29
162
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, September 11, 2013THIS IS ELENA WRITING:  Today, we went to the Monterey aquarium. We were amazed at the quality of the exhibits and the efforts that were put into displaying the fish and sea life. It was all done with a sense of humor that really kept you engaged. The aquarium used to be a sardine factory where they would can the fish under the brand PORTOLA, remembering Gaspar de Portolà, a catalan explorer who founded San Diego and Monterey. This gives the outside of the aquarium a nice rustic look. 
Most of the fish at the aquarium were local to the San Francisco bay area, including the sharks, most of the jellies and the sea otters that were visible from the cafeteria swimming in the wild in Monterey Bay.
The jellies exhibit was a special event to the aquarium and possibly the most outstanding. More than 30 types of jellies formed the special exhibit including needle jellies, bioluminescent jellies and the famous Portuguese man of war. Did you know that the Portuguese man of war is found all over the Mediterranean sea?
Like most aquariums, they had indoor tidal pools where you can touch some of the sea animals and plants. Sea cucumbers, star fish, crabs, abalone and many more different kinds of animals could be found in the tidal pool. They also had a pool where you could touch different types of sea Rays.

Did you know that there are more than 20,000 different types of sea stars in the world. Some sea stars have more than 5 arms, in fact some sea stars have up to 40 arms. Did you know that abalone are faster than you think.  Abalone is a snail but they can move twice as fast as a sea star. 

The otter exhibition was also fantastic. Otters are so sociable and are not bothered by the presence of a crowd- surprisingly they seemed to love the attention. The view from the cafeteria was spectacular! because the aquarium overlooked the ocean you could sea wild otters frolicking and playing around in the kelp that floated to the surface. Did you know that sea otter prefer to swim on their backs. Sea otters carry a medium sized rock under their arms that they use to crack the muscle or other shell open. To do this they lay on their backs, place the stone on the smooth stomachs and knock the abalone or muscle open so that they can eat the insides. Another interesting thing that we learnt at the aquarium is that some of these fish are highly endangered and we now have an App that helps us check what fish we can eat to have small impact on the environment.
Elena.  


 
HOLA, SÓC L'ELENA: Avui hem anat a l'aquari de Monterey i hem quedat impressionats de la qualitat de les exposicions i de com mostren els peixos i la vida marina .   A més, tot amb toc de sentit de l'humor que et fa estar atent. L'aquari està ubicat en una antiga fàbrica de sardines - PORTOLA, en honor a Gaspar de Portolà, explorador de Balaguer que va fundar San Diego i Monterey.  De fet, tot el carrer era part de la fàbrica de conserves i ha quedat un aspecte rústic.La majoria dels peixos de l'aquari són locals de l'àrea de la badia de San Francisco , incloent els taurons blancs , la majoria de les medusses i les llúdrigues de mar que es podien veure també des de la cafeteria, en estat salvatge, a la Badia de Monterey.
 
L'exposició de medusses és potser la part més especial de l'aquari. Més de 30 tipus de medusses formen aquesta exposició especial que inclou espècies amb fils flourescents i fins i tot una molt perillosa que es diu "Gerrer Portuguès". 
 Sabieu que també es pot trobar a la Mediterrànea.Com la majoria dels aquaris, tenen petites "piscines" interiors on es poden tocar alguns dels animals marins i plantes. Els cogombres de mar , estrelles, crancs, orelles de mar i molts tipus més diferents d'animals es poden trobar a les piscines de marees.  També tenen una piscina on es podia tocar diferents tipus de rajades. 
Sabíeu que hi ha més de 20.000 tipus diferents d'estrelles de mar al món? Algunes estrelles de mar tenen més de 5 braços, de fet, algunes estrelles de mar tenen un màxim de 40 braços. Sabíeu que les orelles de mar (són com lapes de la mida d'una sola de sabata), tot i que és de la família dels cargolss, es pot moure el doble de ràpid que una estrella de mar?

 
M'han agradat molt les llúdrigues perquè són molt sociables i no es preocupen per la presència de la gent - és sorprenent que semblava que els hi agradava l'atenció. La vista des del restaurant és espectacular perquè l'aquari donava al mar i es pot veure llúdrigues marines salvatges jugant en les algues que suraven a la superfície .
   Sabíeu que la llúdriga de mar prefereix nedar d'esquena? Les llúdrigues de mar porten una pedra de mida mitjana sota el braç que utilitzen per obrir la closca d'una petxina a sobre la seva panxa. Una altra cosa que ens han recordat a l'aquari és que hi ha molts peixos en perill d'extinció. Ara tenim un App que ens guia sobre quins peixo podem menjar sense que això afecti el nostre entorn.Elena
 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Joan on

Molt be aquesta informacio detallada i quasi a temps real de tot el que feu. A veure si podeu mantenir ho. Es un challenge.

heller.joan@gmail.com on

I love your posts! I always learn something new! And your photos are wonderful! The next best thing to actually being there!

wanvigdot
wanvigdot on

Hi Joan and thanks for your comment. We loved to spend time with you and we learned so so much. Hope the "vendange" went well! Say hi to Steve from us too.

Use this image in your site

Copy and paste this html: