Så er vi nået til Finland

Trip Start Nov 11, 2012
1
3
13
Trip End Dec 12, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Finland  , Southern Finland,
Sunday, November 11, 2012

Efter en kort flyvetur nåede vi Helsinki hvor vi har små 3 timer der skal overstås, der er Inger tvivl om at finnair satser på fjernøste med alle de asiatere der er i denne lufthavn:-)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: