Farvel til Grand Canyon

Trip Start Apr 27, 2012
1
11
31
Trip End May 29, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Arizona
Tuesday, May 8, 2012

Om morgenen tog vi afsted fra Grand Canyon hen mod Lake Powell.

På vejen væk derfra var vi også ved nogle udsigtspunkter hvor man kunne se ud over Grand Canyon.

Vi havde planlagt at være på en campingplads, hvor man ikke kunne reservere nogle pladser, så det derfor var dem, der kom først, der fik pladserne. Det gjorde vi ikke, fordi vi lige kom forbi en Walmart på vejen. Så derfor måtte vi overnatte på deres p-plads.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: