Elefantsykehus

Trip Start Feb 17, 2014
1
15
50
Trip End Jun 08, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sri Lanka  , Ho Chi Minh City,
Wednesday, February 26, 2014

På vår siste dag i Sri Lanka dro vi til et elefantsykehus/barnehjem. Der fikk vi ri på en elefant, og deretter mate den og vaske den i elva. Dette var en mye bedre opplevelse enn sist vi re på elefant, for her virket elefantene glade og fornøyde, og vi så at de ble behandlet veldig godt. Det var en veldedig organisasjon, non-profit.
Det var utrolig spennende å være så tett på elefanten, spesielt da vi stod i elva og vasket den. Det var helt tydelig at den koste seg!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: