Passing through customs from the Kiel ferry

Trip Start Apr 12, 2007
1
6
7
Trip End Mar 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Norway  , Oslo,
Monday, August 13, 2007

"Fin hund," sa jeg, "kan vi spørre om en ting?"
"Klart."
"Hvor bor hunden om natta?"
"Hos hundekonstabel."
"Godt. Ikke bare på en felleskennel, liksom."
"Nei. Dere jobber for Statoil?"
"Yepp. Står på Carnet'et"
"Greit. Fortsett."
"Takk, ha det bra..."

Vi kjørte avgårde, skrudde opp musikken igjen.

"Det carnet'et med Statoil på er gull, MMMMM. Jeg føler meg som Abu Nidal må ha gjort, med norsk pass."
"Hvem da?"

Vel framme på oppmarsjlokalet i Drammen plukket vi av dekselet under bilen, renset og smurte våre nyimporterte maskingevær.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: