The introduction

Trip Start Apr 12, 2007
1
7
Trip End Mar 28, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Egypt  , Red Sea and Sinai,
Monday, November 13, 2006

"My friend, you need a new name. You need a klichki."
"Klichki?"
"TTTTTT? What is this for, what does it mean in your language?"

Familieferie på Sharm el Sheikh, Sinaihalvøya, Egypt. EEEEEE møter meg på Hilton i bar overkropp, mer intimt enn jeg forventet. Jeg ser ikke livvaktene noe sted. EEEEEE er en litt pløsete, litt rødlig, men ikke utpreget herjet type. Ikke tykk, ikke overdrevent kraftig. Gjennomsnittlig, hvis man kan si det om en straffedømt russer på solferie. Med nedtrykket blå Sharm-skyggelue godt bakpå skallen, han så mest ut som en livsglad småbedriftseier. Bortsett fra at mannen med ljåen var tatovert over hele venstre overarm.
 
"TTTTTTT, well - it is a silly name, ... it is a location in the south of our country. And also, you know the man who eats hamburgers in the Popeye cartoon?"
"No."
"eh..well... his name is TTTTT."
"And this you live with? Nevermind. I will give you a new name. I will call you Malaysh."
"..."
"Do you have secured a 'roof' for this undertaking of yours, Malaysh?"
"A 'roof'?
"Meaning with this word roof, the necessary political cover and granting for what you are doing."
"OK. Yes, for what we are doing we have the necessary connections. Thank you for your concern."
"Ah, you see, you seem afraid. Do not be afraid, I am not threatening, I am not a vory, I am merely boevik. No, in fact, I am a zashchitrik, a protector. I protect you with my questions. I just want to save people from danger."

I Sharm el Sheikh og Egypt er timelønnen mikroskpisk. Det lønner seg bedre å ha vakter framfor å kjøpe overvåkingsanlegg. Det sitter egyptiske menn overalt. I hotelluniform. De passer på.

"I am very grateful."
"I think you need speak with le Pouvoir. First, here is contact information for an irishman who will make your arrangements. Good man. Up and coming."
"Good bye, Malaysh. I hope we meet again."

Herfra og ut bestemte jeg meg for å gi CCCCC i oppdrag å sørge for at lyd og/eller bildeopptak ble gjort av mest mulig av mine bevegelser og gjøremål i forbindelse med Planen. Det kunne bli behov for livsforsikring.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: