De verdere heenreis

Trip Start Apr 09, 2010
1
2
9
Trip End Apr 17, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Camping El Puente

Flag of Spain  , Aragon,
Saturday, April 10, 2010

Vandaag niet veel speciaals te melden...
We zetten aan bij Frank en rijden (met een paar kleine tussenstopkes) naar Rodellar.

De tunnel van Bielsa moeten we vermijden wegens werken, dus ook eens een andere doorsteek door de Pyreneeën. Via Vielha dan maar.

Rond 19u komen we aan op de camping en daar zijn we ook de laatsten die aankomen. De rest is ofwel van Alpes Maritimes gekomen, ofwel hebben ze er één lange rit van België op zitten en zijn overdag aangekomen na een nachtje rijden.

Eventjes nog de tent opzetten en daarna genieten van het heerlijke eten van Walter.

Na het eten maken we er nog een gezellig avondje van met ne goeie St. Bernardus! Ah ja, morgen wordt het de Peonera!
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: