Fjärde stranden och party

Trip Start Feb 14, 2010
1
19
26
Trip End Mar 06, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Brazil  , Bahia,
Saturday, February 27, 2010

Morro de Sao Paulo består av fyra turiststränder, numrerade efter den ordning de kommer. Som tidigare nämnts var vårt första boende på den tredje, medan utelivet fanns på den andra. Det boende vi bytte till ligger i början på byn, som ligger först innan de fyra stränderna kommer.

Den här dagen var det dags att gå till den fjärde och sista stranden. På vägen dit fick vi blött erfara effekten av tidvattnet. Den strandpromenad som leder till fjärde stranden var helt täckt av vatten. Det blev helt enkelt att vada den sista biten.

Där låg vi och slappade under dagen. Andreas lyckades inte hitta några fiskar med sin medtagna snorkel. Däremot fick vi ihop ett meddelande på stranden med hjälp av vattenväxter.

Tillbaka vid boendet senare vid halv sex, timade vi in solnedgången, som man fick se från poolkanten. Jättefint!

Kvällen avslutades med lite festligheter: drinkar på balkongen och senare på andra stranden.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: