Mellanlandning i Sao Paulo

Trip Start Feb 14, 2010
1
3
26
Trip End Mar 06, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Brazil  , State of Sao Paulo,
Monday, February 15, 2010

Medan det var ny väntan, den här gången på Sao Paulos flygplats, var vi tvungna att prova Guaraná-läsk, populärare än coca cola i detta land (guaraná är något bär som tydligen växer vilt i amazonas).
På flyget mot Rio detaljstuderade vi säkerhetsinstruktionerna och noterade vilken typ av flytväst som används på TAMs flygplan... Hamnar man i vattnet är det bara att slita med sig stolsdynan och hoppas på det bästa!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Marcus Andersson on

"Vad kostar en flygstol till Brasilien?"
"Ja du...ska det vara en flygstol som flyter, eller?"

Use this image in your site

Copy and paste this html: