Eerste beelden van San Francisco

Trip Start Sep 11, 2008
1
18
20
Trip End Sep 30, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Saturday, September 27, 2008

Nog geen blog, die gaan we morgen in het vliegtuig schrijven maar wel al een paar foto's en filmpjes van San Francisco.
Morgen vertrekken we rond de middag naar Washington. Maandagmiddag vliegen we dan door naar Amsterdam, aankomst om 7 uur op dinsdagochtend. Blog leden zijn welkom om ons op te vangen bij aankomst, transport moet geregeld worden, spandoeken zijn welkom, liever geen bloemen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: