7.fjell - 35 km - 2500 høydemeter på en dag

Trip Start May 20, 2007
1
Trip End May 20, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Norway  ,
Sunday, May 20, 2007

Endelig kom dagen vi ventet på.
7.fjellsturen i Bergen er kanskje en av de hardeste dagsturene i verden?
35 km i svært kuppert terreng på dårlige stier - vått, gjørmete og fuktig store deler av løypen.
Nesten 2500 meter høydeforskjell er tungt for beina og kondisen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: