Sidste dag i bilen

Trip Start Aug 28, 2012
1
33
47
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Trailer Haven

Flag of United States  , California
Wednesday, September 26, 2012

Vi stod op i bilen og fik morgenmad. Så gik vi en tur hen til et sted hvor man kunne klippe negle og farve nogle ting som damer altid gør. Mor fik ordned hænder og sine fødder og Sigrid hun blev der. Mig og far gik hjem i autocamperen og lavede nogen andre ting. Vi gik hjem og spiste frokost i bilen. Vi kørte til et stort indkøbscenter. Der gik mig og far i banken. Der var også en stor og sej legeplads inde i centeret. Vi kørte videre til et sted hvor man kunne købe bleer. Derefter kørte vi tilbage til campingpladsen og så lavede vi rigtig mange lektier. Vi gik ned på den der store legeplads som vi også var på i går. Vi spiste mad på en Vietnametisk resturant hvor vi fik en masse lækker mad. Og så gik vi ind i den sidste nat i bilen.  
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: