Kæmpetræerne

Trip Start Aug 28, 2012
1
30
47
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Merced Golf & RV Resort
What I did
Grizzly Giant
Tunnel Tree

Flag of United States  , California
Sunday, September 23, 2012

Vi stod op på den fede campingplads. Så kørte vi igen ind i Yosemite Nationalpark. Vi skulle se verdens største træer. Så kørte vi til en parkeringsplads men der var ikke plads til os så vi måtte vende om og køre tilbage et langt stykke og parkere. Der tog vi en bus op til de store træer. Det hele startede med en lille grankogle der blev til et træ der lavede flere grankogler og så kom der flere træer. Det er en bestemt type træ der er meget meget tykke og høje. Det største af dem hed Grizzly Giant og var ca. 1500 år gammelt. De store træer har rigtig tyk bark og kan ikke brænde så de faktisk en gang imellem brug for skovbrand for at de andre små træer bliver brændt så der er mere vand til de store. Vi gik en tur rundt op af bakke og så de kæmpe store træer. Vi så også et tunnel træ som havde et hul i så man kunne gå igennem det. Vi kørte med bus tilbage til vores bil og så kørte vi ud af Yosemite. Vi kørte til en by og spiste frokost på Taco Bell. Vi fik en stor kasse med 12 tacoer i så der var tre til hver. Så købte vi ind og fandt en campingplads. Der mødte vi tre gamle mænd der var rigtig søde. Vi var hos dem hele aftenen og fik juice og spillede iPad. De voksne snakkede. Vi fik lov til at sove i deres campingvogn.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: