Bjørne på en campingplads

Trip Start Aug 28, 2012
1
26
47
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Wednesday, September 19, 2012

Vi startede dagen med en tur på kirkegården i Virginia City. Der stod at der kommer zombier hvis man rører med gravstenene. Der var rigtig mange af dem der var døde der ikke var blevet ret gamle. 30 år og sådan noget. Så kørte vi til et kæmpe indkøbscenter. De hedder walmart. Der var jeg til frisøren. Der blev jeg klippet af en sød dame. Hun synes at Sigrids og min hårfarve var rigtig flot. Det blev da meget pænt. Så spiste vi burger til frokost. Det var ikke mcdonal. Derefter kørte vi til Nevadas stats museum i Carson City. Der var fx en guldgravermine man kunne gå i. Der var også mange gamle spillemaskiner. Og indianer ting. Så kørte vi til Californien. Der var lang kø. Bagefter kørte vi op i bjergene rundt om en sø der hedder Lake Tahoe. Det var ret skræmmende at kigge ud. Vi kørte til en campingplads hvor der kom bjørne hvis man lagde mad udenfor om natten. Da vi havde hygget og spist chips og lemonade og suppe til aftensmad gik vi en aftentur nede ved søen. I morgen skal vi slet ikke køre. Der skal vi være nede ved søen hele dagen. Altså sikkert meget af dagen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: