Brussel, del 1

Trip Start Aug 16, 2007
1
9
28
Trip End Dec 19, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Belgium  ,
Saturday, November 10, 2007

Har naa tilbrakt 4 dager i Brussel. Synes ikke byen er spesielt flott, men den har jo sjokoladen og alle de forskjellige olene, saa klarer oss fint. Har besokt NATO, EU Commision, sjokolademuseumet og White & Chase advokatfirma. Ellers har jeg drukket folgende ol: sjokolade, kirsebaer, bringebaer og noe annet i dag. Og i butikkene faar man gratis sjokolade-smaksprover - det er ikke dumt.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: