London baby

Trip Start Aug 16, 2007
1
8
28
Trip End Dec 19, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United Kingdom  ,
Thursday, November 8, 2007

Hei!
Her er noen bilder fra London. Er i live og alt gaar bare bra. Ikke heftig med festing, vi har rett og slett ikke tid. Uheldigvis er det mange i klassen som er veldig uansvarlig, s har til naa laert meget mye om aa vente og slike ting.
Dette gjorde vi i London: Oxford Street shopping, the Commonwealth Secritariat, London Icebar, Tower of London, London Eye +++. Vanskelig huske alt. Mer er i alle fall her alle bildene er tatt
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: