Fall i DC

Trip Start Aug 16, 2007
1
7
28
Trip End Dec 19, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , District of Columbia
Saturday, November 3, 2007

En siste innlegg før jeg tar turen til Europa.
Her har det som vanlig vært travelt, med pakking, vasking, lesing, osv.
Tommy har tatt turen til San Fransisco for å sjekke ut poolen til fam. Purcell.
I morgen går turen til Europa for mitt vedkommende. 17 dager med fult opplegg.
Ruten er som følger: London, Brussel, Haag, Luxembourg, Brussel, Paris og så tilbake til DC. Etter det venter en flott Thanksgiving Break i Florida!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: