Tilbake i DC

Trip Start Aug 16, 2007
1
6
28
Trip End Dec 19, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , District of Columbia
Sunday, October 28, 2007

Saa var vi tilbake i DC. Deilig aa komme tilbake hit, etter en hektisk uke i NY.
Ikke skjedd saa mye her. Jeg har hatt mid-term og det har som vanlig vaert hektisk paa skolen. At Brann tok gullet ble selvfolgelig feiret, og vi skulle onsket vi var hjemme da dette skjedde. Men vi kan ikke faa alt her i verden. Har i alle fall blitt tid til en hockey-kamp til Tommys store glede. Ellers er vi i gang med forskjellige forberedelser, blant annet Halloween, Europe (TB) og San Fransisco (Tommy). Saa her gaar det i et.

Haaper alle nyter gullet hjemme :)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: