Washington DC - part 1

Trip Start Aug 16, 2007
1
28
Trip End Dec 19, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , District of Columbia
Sunday, September 9, 2007

Her kan dere se noen av tingene vi har gjort på og hva vi har opplevd i løpet av den lille tiden vi har vært her!
Vi har vært downtown og sett de viktigste attraksjonen, vært i Six Flags America fornøyelsespark, vært i Georgtown og shoppet og mye annet.
Det er travle dager og mye å ta seg til her, så her borte kjeder vi oss på ingen som helst måte!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: