Canada

Trip Start Unknown
1
19
27
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , Alberta,
Sunday, June 6, 2010

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Morten Vestberg on

Hej Thorbjørn og Ellen,

Håber i nyder livet "overthere". Jeres billeder ser bare alt for godt ud - er meget misundelig, Det er noget af et eventyr i er kommet ud på. God vind fremover

Bjarne Søndergaard on

Hej. Det med dinosaurerne må være som at få flash backs til barndommen, hvor I legede med dinoer, men straks er I vel tilbage igen, når I oplever dem i den rigtige målestok/størrelse.

Use this image in your site

Copy and paste this html: