Canada

Trip Start Unknown
1
14
27
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Canada  , British Columbia,
Saturday, May 29, 2010

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Bjarne Søndergaard on

Hej. Dejligt igen at høre fra jer. Jeg kan kun forundres over alt, hvad I dog oplever i dette store land. Dette sidste billede viser så vejen ind til endnu flere eventyr. Hav en fortsat god rejse. Herhjemme "rejser" vi nu endelig mod sommeren - bedre vejr. Alt vel. Vi høres ved.

Use this image in your site

Copy and paste this html: