Da va tia i Pushkar over

Trip Start Dec 27, 2011
1
40
71
Trip End Jun 23, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hotel Ambay Palace

Flag of India  , Rajasthan,
Wednesday, March 21, 2012


Da va dagan i Pushkar over ... eller om nåen tima væffall . Vi har betalt førr å ha romme te 1700 idag sia toget vårres ikke går før 22.35 fra Ajmer.

Igår va d skikkeli tåke over hele byen , å da ikke så skrækkeli varmt . Så turn vi egentli sku ha opp te fjelltoppen å se templet va bortkasta .. man så jo ikke en sjit .. så d bei en tur rundt vannet i stede før.
Stille å roli .

Vi har jort heller ingenting. Shoppa litt. Drokke chai. Tussla rundt i gatan .

Booka tur i Delhi me guida av ett tiliere gatebarn i område dær gateungan bor. D bi spennaness :) 
http://www.salaambaalaktrust.com/

Bi arti å kom te hovedstaden , å se om d e nå førskjell fra andre storbyan i India, nå d heeelt sekkert e :)

E pottelat å har mæst løst å ha romme hele kvelln så æ slæpp å gå ut før man absolutt MÅ te Ajmer ;p
Nåen daga e bærre sånn ....

Ingen nye eventyr å førtæll om , så dåkker får se på film fra igår i Pushkar. D va faktisk en vældi roli dag i gatan. Typisk når vi ska film kaos å vis dåkker ;p

Ska se på Pan am på tv , før man må bynn å pakk :)

Gooo ..... eeehm .... dag .... Onsdag :)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: