Foerste dykkerlektion

Trip Start Dec 11, 2007
1
15
55
Trip End Jun 19, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Thailand  ,
Monday, January 7, 2008

Vi har nu haft lidt tid til se os omkring paa Koh :Lanta. Stedet, hvor vi boede den foerste nat paa Phra Ae, var lidt for dyrt, saa vi har valgt at flytte lidt nordpaa til byen Saladan (den stoerste paa oeen). Vi boede for 1200B i en bungalow uden hverken a/c eller varmt vand, hvilket vi nu har faaet til den halve pris paa stranden Kaw Kwang ved Saladan.

Men ikke kun lavere hotelpriser bragte os til Kaw Kwang, for her fandt vi ogsaa dykkercentret, hvor vi har valgt at tage vores Open Water-kursus. Allerede i gaar meldte vi os paa et kursus og fik vores laererboeger, og i dag havde vores foerste lektioner baade i klassevaerelse og i vandet. Sammen med vores, heldigvis danske, instruktoer startede vi ud med at repetere vores laesning, se nogle film og tage smaa multiple choice-tests. Det var ikke specielt spaendende, og egentlig ret boernehaveagtigt, men efter frokostpausen hoppede vi ud i boelgerne. Vi dykker i vaaddragt og med en speciel scuba-dragt, som, groft sagt, bestaar af en BCD-jakke og en iltflaske af aluminium. I tre meters dybde gennemgik vi forskellige oevelser, som blandt andet indebar at af- og paamontere udstyr, tage dykkermasken af og paa, og dele ilt med sin makker (da vi kun er to elever paa vores hold, er vi dykker-buddies). I morgen skal vi med en baad ud til vores "dive site", hvor vi skal have vores egentlige dykkedag. 

Vi har valgt at overdrage vores skildpadde, Leo (kort for Leonardo), til Blue Planet, vores dykkercenter, som var intet mindre end begejstrede for ham. De passer paa ham indtil han er stor nok til selv at klare sig i naturen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

travelrookies
travelrookies on

...
Jeg kan godt forstaa I er misundelige, for det var virkelig fedt at dykke i dag. Jeg, Christian, havde godt nok lidt svaert ved at trykudligne, men det hjaelper paa det. :)

Angaaende Dive Sites, saa har jeg laest om det sted, Steen naevner, men jeg tror ikke, vi er oevede nok til det. Vi skal ogsaa foerst dykke naeste gang i overmorgen, fordi turen i morgen gaar til et sted, som er for svaert for os, aabenbart. I overmorgen er ogsaa dagen, vi tager vores eksamen, som forhaabentlig gaar godt. Kun 1% af eleverne dumper, siger Blue Planet :)

Vi har lidt svaert ved at tage billeder af hinanden med udstyr, fordi det hele er lidt vaadt og der ikke er megen tid til fjol saa snart udstyret skal paa og vi skal i gang. Vi kan ikke tage billeder dernede, men de har sagt, at naeste gang vi dykker, tager der en kameramand med, som filmer det hele. En DVD koster saa omkring 1800B.

So long :)

Use this image in your site

Copy and paste this html: