LUDWIGSHAFEN

Trip Start Mar 04, 2011
1
19
67
Trip End Mar 20, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Germany  , Rhineland-Palatinate,
Wednesday, March 9, 2011

GUN 6 GUNLERDEN ÇARŞAMBA
Şimdi anlıyorum ki Ludwigshafen'in programa alınması bir hata imiş.

 Kardeşim burası kocaman bir kent .
 BASF in kuruluş yeri bu nedenle  sanayisi  özellikle kimya sanayii oldukça gelişmiş.
 Şarap yolu konseptine hiç uymayan bir yer . 
 Tarihte Romalılar buralarda cirit atmış..
 Arkasından ne kadar millet varsa buralarda yaşamış.
 Bu kent Aynı zamanda Helmut Kohl 'un doğum yeri ama benim için önemli olan Hindenburg Zeppelin 'in kaptanı Ernst Lehmann kardeşimiz buralı olması...
 Gerisi boş ..
 Burasını programa almayınız vesselam ...   


Şu anda hava durumu:
http://weathersticker.wunderground.com/weathersticker/sunandmoon_metric/language/www/global/stations/10724.gif'  
 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: