LECCO YOLUNDA

Trip Start Apr 30, 2010
1
63
73
Trip End Jun 03, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Italy  , Lombardy,
Thursday, May 27, 2010

GÜN 29 Günlerden Perşembe  
Nasılsa Lecco yolunu karine ile bulduk.
 Yağmur bezdirecek kadar hızlı ve ısrarlı.
 Göz gözü görmüyor.
 Yol dağın kenarında adeta incecik bir patika.
 Arabayı sürerken bir konsantrasyon patlaması yaşıyorum.
 Bulutlar Alp dağlarının eteklerine inmiş .
 Manzara bir taraftan muhteşem bir taraftan hayli ürkütücü. 
 Ayşe yine tedirginleşti.
 Baktım arkama bir sürü araç takıldı ve yolun darlığı nedeniyle beni geçmeleri olanaksız.
 Zaten maazallah birini önümüze geçirirsek ona tabi olmak mecburiyetindeyim.
 Aldım başımı gidiyorum.
Yaklaşık 50 dakika sonra Lecco'ya vardım.
Lecco, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde, Milano'ya 50 km uzaklıkta, Como gölünün doğu kısmında yer alan küçük bir şehirdir
 Ekonomisi daha çok endüstri üzerine kurulmuştur.
  Politecnico di Milano Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinin bir kısmı da burada bulunmaktadır. 
 Nüfusu 2004 sayımına göre 46.477 kişidir
Bir hayli tatsız tuzsuz bir şehir haberiniz olsun ...
    
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: