TEKRAR BELLAGİO

Trip Start Apr 30, 2010
1
62
72
Trip End Jun 03, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Italy  , Lombardy,
Thursday, May 27, 2010

GÜN 29 Günlerden perşembe
20 dakikalık bir geçişten sonra ve 20 E bayıldıktan sonra karşıya Bellagio ya vardık.Nerede dünkü pırıl pırıl Bellagio nerede bu hüzünlü Bellagio.İyi ki dün gelmişiz buralara.Hiç olmazsa biraz keyfine vardık.Bellagio ya da karaya vardık ya artık Nermin e iş düştü ya .İşte tam Nermin in sapıtma zamanı.Kaç gündür kullanmıyorduk.Şimdi iş düşünce hemen kastı.Daha tepeye varınca sapıttı zaten Lecco ya giden tek bir yol var onu da bulamazsa yuh olsun ervahına...  
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • Please enter your email address to receive notification

Use this image in your site

Copy and paste this html: