PORLEZZA DA SON TANGO

Trip Start Apr 30, 2010
1
60
73
Trip End Jun 03, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
camping Darna

Flag of Italy  , Lombardy,
Wednesday, May 26, 2010

GÜN 28 günlerden Çarşamba 
Kampa döndük ve Ayşe artık bu kampın gülü...Müthiş bir çevresi var.Komşulara rakı yolladı.Karşı masadan.Göle karşı oturacağız fakat yakın bir süre önce yağmur yağmış buralara bu nedenle bizim sandalyeler çok ıslak.Biraz oturduk .Ayşe çözümler üretti .Bir şişe şarap açtık.Bir süre daha oturup yattık.Bu akşam Lugano gölü kıyısında son gecemiz.Ben yaptığım seçimden ötürü çok mutlu ve gururluyum.Bir daha gelsem yine burayı seçerim. 
Porlezza da çok hoş günler geçirdim.
Bugün yapılan km 35
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: