ALIŞTIK BİR KERE

Trip Start Apr 30, 2010
1
56
73
Trip End Jun 03, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Italy  , Lombardy,
Wednesday, May 26, 2010

GÜN 28 GÜNLERDEN ÇARŞAMBA
Hava yine açık ve güzel .

 Göl harika görünüyor.
Millet ,bu göle yeşil ördek gibi dalıp çıkıyor ama biz Datça çocuklarını, bu su bozar diye  girmiyoruz.
 Almanlara da, bu suda ancak bizim camızlar yüzer  diye hava atıyoruz.
 Ben erken uyanıp kahvemi hazırladım.
 Birazda güneşlendim.
 Daha sonra Ayşe uyandı.
 Her zaman ki gibi keyiflere daldık.
 Öğlen hazır nevaleleri göçürdük.
 Öğleden sonra saat 15:00 gibi çıktık.
 Artık alıştığımız yollardan geçerek Menaggioya vardık.
 Vapur iskelesinde yer yoktu aracı biraz uzağa park ettim .
 Vapurumuza yetiştik.

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: