OHRID

Trip Start Apr 27, 2012
1
6
12
Trip End Jul 08, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Macedonia  ,
Monday, April 30, 2012

GÜN 04 GÜNLERDEN PAZARTESİ: 
Sabah ,İzmit kardeşimiz kahvaltıda bize çift yumurtayı çekti.
Artık bizi kim tutar ???
Şahbaz a atladık... hemen az sonra Ohrid' e vardık.
Ohri (Makedonca: Охрид; ArnavutçaOhri veya OhërYunanca: Αχρίδα, Ahrída), yaklaşık 42.000 kişilik nüfusu ile Makedonya'nın en büyük sekizinci kentidir. 
 Ohri Gölü'nün kenarında, Arnavutluk sınırına gayet yakın bir konumda bulunmaktadır
 Ohri, yaklaşık 220.000 kişilik nüfustan oluşan Güneybatı Bölgesi'nin iktisadi, kültürel ve dinî merkezi ve Ohri Gölü'ndeki en büyük yerleşimdir.  
 Kent yakınlarında Makedonya'nın iki uluslararası havalimanlarından biri olan Ohri Havalimanı bulunmaktadır.
 Günümüzde  Ohrid, turizm kenti olarak tanınır. 

 İyi muhafaza edilmiş eski kenti, Orta Çağ dönemine dayanan hisarları, yüksek sayıdaki kiliseleri, manastırları ve camilerinin yanı sıra büyük, milyonlarca yaşındaki gölü ile sadece Balkan ülkelerinden gelenleri değil, tüm Avrupa'dan ve Asya'nın bazı ülkelerinden gelen yabancıları da kendine çeker. 
 UNESCO, 1979 yılında Ohrid Gölü'nü, bir sene sonra da Ohrid kentini UNESCO Dünya Mirasları listesine ekledi.
Arkeolojik bilgilere göre Ohri bölgesi 6000 yıllık bir yerleşim tarihine sahiptir. 
 Bölgede bilinen ilk yerleşimciler Brigler (Frigler) ve Enheleler olarak belirtilir. 
 MÖ 4. yüzyılda Ohri, Makedonya kralı II. Filip'in egemenliğine geçmiştir.İskender'in Babası bu II Filip...
 6. yüzyılda Güney Slavları bölgede küçük idari yapılar kurmuştur. 
 Bu Slav bölgeleri MS 785 yılında 6. Konstantin tarafından Doğu Roma sınırlarına katılmıştır.
 867 yılında şehir, Bulgarların egemenliğine girmiş; 990-1015 yılları arasında da Ohri, Birinci Bulgar Devleti’nin başkenti olmuştur.
 Sonrasında,1018 yılında Doğu Romalılar şehri tekrar ele geçirmişlerdir.
Ohri 1395 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır. 

 Türk dönemiyle beraber Ohri’de büyük değişiklikler yaşanmıştır. 
Şehir, 18. yüzyılda ticari açıdan yükselmiştir.
 Şehrin de dâhil olduğu bölge 19. ve 20. yüzyıl içinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarının hareketli kısmında yer almıştır. 
 1906’da Selanik’te kurulan "Osmanlı Hürriyet Cemiyeti" önemli bir harekettir. 
 Gizli bir hareket olarak hücre esasına göre örgütlenen cemiyet, kısa sürede Manastır kolunu oluşturarak, Resne, Ohri, ÜsküpGevgeliSerezEdirne ve Drama şubelerini açmıştır. 
 Hızla büyüyen “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” 1907 yılında Avrupa koluyla birleşerek “Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti” adını almış ve hızla örgütlenmeye devam etmiştir.  
 1900’lü yılların başında Makedonya ve Ohri’de birçok gelişme yaşanırken Türk-Müslüman unsurun içinden çıkan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin giriştiği hürriyet mücadelesi ,mevcut hükümete büyük bir yük getirecek, onların faaliyetlerini araştırıp engellemek için Rumeli’ye kuvvet sevk edilecektir.
  İttihat ve Terakki’ye dolayısıyla meşrutiyet mücadelesine en yoğun destek veren, bu anlamda devleti uğraştıran yerlerden birisi de Ohri’dir. 
 Süleyman Kâni Bey’in Ohri Kaymakamlığı görevi sırasında, Yüzbaşı Mısırlı Aziz Bey Ohri’de bir “Cemiyet-i İslamiye” kurmuştur.
  Yüzbaşı Aziz Bey, Bulgar komitecilerinin verdikleri zararlara Müslümanların da aynı şekilde karşılık vermeye hakları olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve ortak bir tavır için teşvikte bulunuyordu. 
 Halkın sabrı taşmış olduğundan eşraftan bazı kişilerle Aziz Bey arasında “zarara zarar, kana kan” esasına dayalı bir “Cemiyet-i Hususiye-i İslamiye” kurulması konusunda anlaşma sağlanmıştı. 
 Mayıs 1907'de kurulan ve idare heyetini Yüzbaşı Aziz Bey, Debreli Muharrem Ağa, Ohrili Sami, Şaban Ağazade Lütfi, İsmail Ağazade, Sabri Efendilerin oluşturduğu bu cemiyet ,önce icraat için beş kişilik bir İslam çetesi teşkil etmiş daha sonra bu sayı yediye çıkarılmıştır. 
 İlk icraat olarak 22 Temmuz 1907 günü bir Müslüman çiftliğine saldıran üç Bulgar pusuya düşürülerek öldürülmüştür. 
 Daha sonra da bu tarz eylemler devam etmiştir. 
 verilen karşılık üzerine ,Bulgarlar ,Meşrutiyetin ilanından üç ay önce saldırılarını bırakmak zorunda kalmışlardır. 
 Ohri’deki bu İslam Cemiyeti Nisan 1908’e kadar faaliyetlerine devam etmiş, bu tarihten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti perde arkasından çıkarak işleri doğrudan ele almıştır. İttihat ve Terakki, teşkilâtlanma aşamasını Ohri’de bu şekilde takibata uğramadan rahat geçirmiştir. 
 19. yüzyıla gelindiğinde Ohri ve Resne, Türk ve Müslüman nüfusa sahip olmakla birlikte Bulgar ve Arnavut çetelerinin en fazla faaliyet gösterdiği yerler arasındaydı. 1908 inkılâbından önce ilk isyanı düzenleyen ve 1897 Yunan Muharebesi’ndeki cesaretiyle tanınan Resneli Niyazi Bey’in İttihat Terakki’nin oluşumu sırasında Enver Paşa tarafından cemiyete kaydı yapılmıştı. 
 Cemiyet, Resne’de sevilmesi ve etkili olacağı düşüncesiyle onu desteklemiş ve kendisinin Resne Kumandanlığına tayini çıkartılmıştı. 
 Niyazi Bey, Resne’ye tayin edilirken, Eyüp Sabri Bey’in de Ohri’ye tayini çıkarılmıştı ki o da bölgesinde sevilen bir kişiydi. 
 Niyazi Bey 1319 Makedonya Bulgar ihtilaline kadar Ohri’de askerî debboy görevindeydi. 
 Niyazi Bey ve Eyüp Sabri Bey’in kendi memleketlerinde görev yapmaları İttihat Terakki ve memleket için büyük şanstı. 
 Hem bölgelerini Bulgar çetelerinin zulmünden koruyacak hem de cemiyetin teşkilatlanmasına katkı sağlayacaklardı. 
 Niyazi Bey çetelerle mücadeleye daha fazla önem verirken, Eyüp Sabri Bey’in cemiyetin teşkilatlanmasına çalıştığı görülmüş ve bir süre sonra Ohrid, Manastır Vilayeti’nde en güvenilir ve teşkilatlı bir merkez hâline gelmişti.
 Bölgedeki Osmanlı egemenliği 1912 yılında sona ermiştir. 
 Bu son dönem idari yapılanmasında Ohrid, Manastır Vilayeti sınırları içinde, Manastır Sancağı’na bağlı olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrasında, küçüklü büyüklü birçok muharebe sonrasında Ohri’nin de yer aldığı bölge, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı egemenliğinde kalmıştır. 
 Krallık, daha sonra Yugoslavya Krallığı olarak 1943 yılına dek egemen olmuştur.
 Osmanlı sonrasındaki bu dönem, Ohri’nin çehresinde ve sosyal yaşamında ciddi bazı değişiklikleri getirmiştir. 
 Şehirde bulunan birçok Müslüman ibadethanesi ya tahrip edilmiş ya tamamen yıkılmış; çoklukla bunların yerine de kiliseler inşa edilmiştir.
1943 yılı ile beraber Yugoslavya Krallığı ortadan kalkmış, yerine Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti kurulmuştur. 

 Bu dönemde de Ohri, devam eden idari yapı içinde yer almıştır.
Makedonya’nın 1991 yılında ,Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden bağımsızlığını ilan etmesiyle Ohri, bağımsız Makedonya Cumhuriyeti içinde yer almıştır. 

 Yugoslavya döneminde turistik yönü artan Ohri, Makedonya’nın bağımsızlığı sonrasında Makedonya’nın en ünlü turizm merkezi olmuştur.
Bunları ,bastığımız toprakların ne menem yerler olduğunu hissetmek adına yazıyorum ...
Meraklısı için söylüyorum: arzu edenler, Türk çarşısı,Ohrid Camii,Yeni ve Haydar Kadı camii,İsak bey camii,Bedesten ve Hamam,Roma dönemi antik şehir kalıntısı,Saat Kulesi,Aya Dimitri,Aya Sofya,Aya Kaneo,Aya Pantelemon kiliselerini,Dünyaca ünlü kağıt yapma ve baskı atölyelerini ziyaret edebilirler.Tepedeki Samoil Kalesini ziyaret etmeyi gözümüz yemedi  fakat görülebilir listesinde yer alıyor...
Ayşe'yi sahilde hoş bir kahveye oturttum.
Benim Acun dan neyim eksik  ? diyerek kendime bir Acun T shirt ü alayım dedim.
Pazarcılığım depreşti sıkı pazarlık sonucunda bir "Alexander the Great " T shirt 'ü aldım.
 
 Bu "Alexander the Great meselesine ayrıca değineceğiz.
Tam İskenderi anarken 
dostum İskender beni aramaz mı ? 
Vallaha korktum.
Burada eli yüzü düzgün 2 lokanta var 
 birisi Dalga diğeri Antico restaurant.
 Biz Antico ' da karar kıldık.
Çok güzel ve çok yemek yedik, fenalaşıp çıktık.

 Şahbaz' a zor yetiştik .
 Doğru Otele ...
Biraz yattık daha doğrusu mecburen yattık .
Bu nasıl yemektir ?

Elimizi ayağımızı kesti..
Bilgi olarak sunayım: Macedonya'nın yemekleri çok güzel ve damağımıza çok uygun  
Saat 19:00 da tekrar Ohrid' e gitmeğe karar verdik.

 Piyasa sabaha göre bir hayli zayıfladı.
Önce, piyasa yapanları seyrederek güzel biralarımızı içtik.
Daha sonra denize sıfır restoranımızı seçtik.
Bu kez az yemeğe karar verdik ...

Şarap ve deniz mahsulu.... o kadar.
Güzel bir gece geçirdik 
Gölün etrafındaki ışıklar azalmağa başladığında yuvamıza dönelim dedik ..
Her gün,günün karelerini toplayarak video haline getirdim ve kolaylık olsun diye You tube'a koydum ...ilgileniyorsanız aşağıdaki linki tıklamanız yeterli:
 http://www.youtube.com/watch?v=4JrNnlRTgBI
  Ohrid 'te şimdi hava durumu :
     http://weathersticker.wunderground.com/weathersticker/sunandmoon_metric/language/turkish/global/stations/13579.gif


 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: