ATAMIN MUHITI

Trip Start Apr 27, 2012
1
4
12
Trip End Jul 08, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Macedonia  ,
Sunday, April 29, 2012

GÜN 03 GÜNLERDEN PAZAR:

Güzel bir uyku ,
Güzel bir kahvaltı
Parayı ödedik ve yola çıktık.

Bitola (ya da bizim için Manastır) 220 km mesafede..
Hudut ta Yunanlılar, baba bir Duty Free market kurmuşlar.
Alkollendik.
Macedonia girişte alkole pek aldırmıyor.

Sigara'ya takıklar..
Biz içmiyoruz ...
Hiç bir sorun yaşamadan hududu geçtik.
Bitola'da merkeze çok yakın bir park yeri bulduk.
Merkez in bulunduğu caddenin adı Shirok
Millet kendini publara atmış ,ortalık cıvıl cıvıl...
Ortada bermutad bir çeşme... 
Büyük İskender atına binmiş  bize tepeden bakıyor.
Boru değil 33 yaşında cihan hakimi..
2 cami ,bir saat kulesi ,bir kilise ziyareti...
Yemekte, buranın en iyi lokantası sayılan Kaj Poro 'ya kurulduk.
Sebze suyuna bir işkembe yapıyorlar 
yok böyle dans !!! 
Çok keyiflendik 
Azdım. 
Bir de köfte söyledim 
Öksüz doyuran bir porsiyon geldi ...6 Köfte 
Hepsini bitirmek mümkün değil..
Üzülerek bıraktım
Dışardaki yeşilde, Roman kardeşlerim çimenlere yayılanların kulağına üflüyor 
Ben bu numarayı bir yerlerden hatırlıyorum ya...neyse..

Yemekten sonra yarı baygın kenti dolaştık.
Güzel ,neşeli ve modern bir gençlik var...

Kızlar, özellikle göğüs bölgesinde temayüz ediyorlar...
Yunan' a göre seviye basenden yukarı doğru yükselmiş ...  
 
 Manastır adının Grekçe Monastíri (Μοναστήρι) adından geliştiği düşünülmektedir. 
 Şehrin Türkçe ve Arnavutça adları, bu şekilden gelişmiştir. 
 Şehrin Makedonca adı ise, Osmanlı devrinden sonra kullanıma giren Bitola'dır. 
 Söz konusu Bitola adının, Eski Kilise Slavcasındaki Obitel"manastır veya konut" sözünün zamanla canlılığını yitirip /o/ sesini kaybetmesiyle ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Manastır şehri, Makedonya'nın Pelagonya vadisinin güney bölümünde, Yunanistan sınırının 14 km kuzeyinde yer alır. 
 Şehir, Baba Dağı eteklerinde (Pelister zirvesi 2.601 m), deniz seviyesinden 576 metre yüksekliktedir.
  Dragor Nehri kıyısında kuruludur.
Şehir, Adriyatik Denizi ile Ege Denizi arasında kavşak noktasında yer alır. Ayrıca, Balkanlar ile Orta Avrupa arasında da geçiş güzergâhı üzerinde bulunur.
Manastır, bugün güneybatı Makedonya'nın ekonomi ve sanayi merkezidir. 
 Ülkedeki büyük şirketlerin azımsanmayacak bir kısmı buradadır. 
 Pelagonya tarım bölgesi, Makedonya'daki büyük gıda üretim bölgesidir.
REK şirketinin üç termoelektrik santralı, ülke elektrik üretiminin % 80'e yakın bir kısmını üretmektedir. 
Manastır ayrıca tekstil ve gıda sanayisi açısından da büyük bir kapasiteye sahiptir.
Manastır, bütün bu özelliklerinin yanında, 12 ülkenin elçiliklerinin bulunduğu bir şehirdir. 

 Elçilik bulunduran ülkeler şunlardır:

-          Birleşik Krallık

-          Bulgaristan

-          Fransa

-          Hırvatistan

-          Karadağ

·          Romanya

·          Rusya Federasyonu

·          Slovenya

·          Türkiye

·          Ukrayna

·          Sırbistan

·          Yunanistan

Şehir 1382 yılında I. Murat döneminde Timurtaş Bey tarafından Türk topraklarına katılmıştır.
  Balkan Savaşları sonucunda (1912 yılında) Manastır, Osmanlı idaresinden çıkmıştır. 
 530 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır.
  Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de belirtildiği gibi, o dönemde şehir, 3.000 hane, 20 mahalle, 900 dükkân, 70 mescit ve camiden oluşan, Rumeli vilayetinin ileri gelen şehirlerinden biridir.
Bizim için bu şehrin önemi ayrı ,zira Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, buradaki Manastır Askerî İdadisi’nde okumuştur. 

 Manastır, Osmanlı döneminde İttihat ve Terakki’nin de en önemli muhalif merkezlerinden biri olmuştur.
Manastır Askerî İdadisi

  günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
Burada eğitim görenlerden biri Mustafa Kemal Atatürk’tür (1896-1898). Binanın ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış bir bölüm vardır.
Aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Resneli Niyazi Bey de burada okumuştur. 

 Resneli Niyazi BeyII. Abdülhamit’e Meşrutiyet’i ilan ettiren ayaklanmanın liderlerinden ve ayrıca İstanbul’da patlak veren 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nda yer alan Cumhuriyet’in önemli figürlerinden birisi.
Aklıma takılan soru Selanik doğumlu Atamızın okumak için neden bu kadar uzağa gittiğidir ?
Ek bilgi: Bursa, Bitola ile Kardeş şehirdir. 

Görülecek yerler :

39 metrelik minaresi ile Yeni Cami

Osmanlı döneminden kalma Çarşısı

Shirok sokak

  
Şehri tükettik ve Ohrid ' e doğru yola çıktık...

Her gün,günün karelerini toplayarak video haline getirdim ve kolaylık olsun diye You tube'a koydum ...ilgileniyorsanız aşağıdaki linki tıklamanız yeterli:
 http://www.youtube.com/watch?v=wYvygSW3xl0


Bitola da şimdi hava durumu:
http://weathersticker.wunderground.com/weathersticker/sunandmoon_metric/language/turkish/global/stations/13583.gif
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: