KALKIN GİDEK

Trip Start Apr 27, 2012
1
12
Trip End Jul 08, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Turkey  ,
Friday, April 27, 2012

GÜN 01 GUNLERDEN CUMA: 
 
Balkanlar, giderek "inn" olmağa başladı.
Vizesiz bir ortam ve ucuz uçak biletleri durumu tetikledi.
Ayşe ile yılını tam hatırlayamadığım yıl kadar önce, ( en az 25 yıl var ) bu turu yapmıştık. Hadi bir daha yapalım dedik .
Saat 6:40 ta yola çıktık ...
Merak ediyorum niye Balkan değil de Balkanlar diye ...  
Balkanlar veya bazı yayınlardaki kullanımla Güneydoğu Avrupa, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir.
 Bunlar içinde, “Balkan” sözünün kullanımı bütün dillerde vardır.
 Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki hükümranlığının bitişinden itibaren Balkanlar’ın paylaşımına dair sıkıntılar günümüze dek sürmüştür. 
 Adını batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan’ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır. Önceleri bu sıradağların adı olarak kullanılan Balkan, daha sonraları tüm bu bölge için kullanılmaya başlanmıştır.
 Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce, Eski ve Orta Çağ kaynaklarında, topoğrafik durumu iyi bilinmeyen bölgedeki dağların bazı kısımlarına “Haemus” denirdi.
 Bölgenin adı olan Balkanlar sözü Türkçedir.
 Bir bölge adı olarak Balkanlar sözü Türk Dil Kurumu’nca “öz. a. Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge” şeklinde belirtilir. 
 Kelimenin yapısında yer alan Balkan sözünün, “sarp ve ormanlık sıradağ; sık ormanla kaplı dağ; yığın, küme; sazlık, bataklık” gibi anlamları vardır.
Gidip görelim bakalım ....

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: