VIRA BISMILLAH

Trip Start Jul 01, 2009
1
14
Trip End Jul 12, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Turkey  ,
Wednesday, July 1, 2009

GÜN 1 GÜNLERDEN ÇARŞAMBA:
Biraderim Turhan ile çoktandır bir tekne seyahatini konuşuyorduk..Turhan'ın bir 26 Mc Gregor 'u var ...Adı She ..... Mc Gregor ne demek ? şu demek :Boy :
25 feet, 10
inches
7.85
meters
su kesimi:
23 feet, 2 inches
7.06 meters
Genişlik:
7 feet, 9
inches
2.36
meters
Salma:
5 feet, 9 Iinches   
1.75
meters
Motor:
5 to 60 h.p.
45 kw
Hız, 60 hp
(45 KW) dıştan takma:

24 mph
Su
ballastı:

1150 lbs
521 kilograms
Boş ağırlık:
2550 lbs
1156 kilograms
Ana Yelken:
170 sq. ft
15.79 sq. meters
Flok 
(100%):

130 sq. ft.
12.08 sq.
meters
Flok ve Ana :
300 sq. ft.
27.87 sq. meters
Genova  
(150%):

206 sq. ft
19.14 sq.
meters
Spinakker :
350 sq. ft
32.52 sq. meters
İçme suyu:
5 gallons
18.93
liters
Yakıt:
24 gallons
90.85 liters
Ana Direk :
30 feet
9.14
meters
Kabin yüksekliği:
6 feet
1.83
meters
yatak (6):
2 çift  2 tek
Vinç:
Lewmar
Mc Gregor ,Califormia bazlı ve çok tutulmuş bir tekne...

 İşte bu tekneyi güneye indirmek için yola çıktık..
 Fenerbahçe Marinasına vardığımızda saat 5:30 gibiydi...
 Bugün yolumuz biraz uzun ...
 Kısmetse Marmara adasını bulmak istiyoruz ...
 yaklaşık 74 mil yolumuz var ...
 Kayığımız saatte yaklaşık 6-7 mil hız yaptığına göre, kısmetse 10 küsür saatlik bir yolumuz var ...
Tekneyi toparladık ve kazasız belasız Fenerbahçe Marina'yı geride bıraktık..
Vira Bismillah ...

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: