Vores første road trip

Trip Start Nov 29, 2012
1
20
Trip End Jun 10, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Denmark  , Jutland,
Wednesday, November 21, 2012

I dag påbegynder vi vores første roadtrip sammen. Turen går mod Fredericia hvor vi skal se Aladdin the musical. Forhåbentlig kan vi klare den 2 timers lange køretur uden at blive trætte af hinanden. Ellers bliver det et MEGET langt halvt år.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: