Jiuzhaigou

Trip Start Mar 29, 2009
1
20
100
Trip End Jan 09, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of China  , Sichuan,
Tuesday, May 19, 2009

Jiuzhaigou es un parc natural situat al nord de la província de Sichuan. Es un magnific lloc per a escapar del tràfec de les ciutats, oblidar els vetustos mitjans de transport locals i relaxar-se un parell de dies entre muntanyes, vegetació alpina i llacs de colors turquesa d'aigües transparents (sembla que els peixos volin enmig del cel i els ocells nedin dins els llacs) que et transporten momentàniament cap a alguna platja de Menorca. Tenim sort i la meteorologia ens acompanya, i a mes a mes, no hi ha gaire turistes xinesos i com que els que hi ha no son gaire aficionats a caminar gaire, tenim els senders únicament per a nosaltres. Passem dos dies al parc, entre llargues caminades i fent infinites fotos que malauradament no acaben de copsar la bellesa, tranquil·litat i immensitat d'aquest indret.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents