Xian

Trip Start Mar 29, 2009
1
17
100
Trip End Jan 09, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of China  , Shaanxi,
Tuesday, May 12, 2009

Xian no és segurament ni la ciutat més maca ni la més amable d'aquest país (una altra vegada una ciutat en obres, en aquest cas el nou metro. La mateixa rutina: carrers tallats, trafic caotic, pols per tot arreu, panells informatius que mostren un futur de somni, ...). Malgrat tot, esdevé una parada obligatòria per als turistes aventurers en ruta cap als extrems més occidentals degut a la seva estratègica situació geogràfica, com per als devots de la cultura xinesa que hi troben una inabastable quantitat de jaciments arqueològics. Jo, a mig camí d'ambdós, he decidit fer-hi una paradeta. El clima no acompanya, així que busco aixopluc en els hangars a on s'allotgen els guerrers de terracota. Impressionant el que arriben a fer alguns emperadors per endur-se el que puguin cap a una altra vida. I clar com mes gran el pais, mes colossals son els resultats. Mes i mes guerrers, cavalls, arquers, carros, ... el desenfre d'un megaloman. Jo m'hagues conformat amb alguna cosa mes modesta, pero hi ha qui no l'atura ni la mort.

La ciutat en si no es per a llancar-hi coets. El millor es visitar el barri musulma i poder veure que com a minim han adoptat la versio mes light i les dones no van cobertes i tan sols porten una mena de gorra que els hi cobreix parcialment els cabells. Tambe hi ha els nous projectes urbanistics que creixen com bolets per tot arreu. N'hi ha per dir-li quatre coses a l'arquitecte municipal. Malauradament no n'he pogut fer fotos ja que va comencar a ploure de valent i vaig haver de refugiar-me a l'alberg.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents