Lattakia

Trip Start Mar 29, 2009
1
8
100
Trip End Jan 09, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hotel Lattakia

Flag of Syria  ,
Wednesday, April 8, 2009

Ja comenca a ser un costum aixo de refer la ruta cada parell de dies. Abans d'arribar a Aleppo, tenia la ruta mes o menys organitzada. Un total de 10 dies per visitar el pais. Pero et vas trobant amb gent que et recomana llocs i experiencies, i clar dia si, dia no, toca refer la ruta i encabri-hi llocs que ni tan sols la guia n'havia sentit a parlar. Aixi que al final he decidit allargar la meva estanca en aquest pais fins a un total de 15 dies per poder anar d'Aleppo a Lattakia en tren i poder aixi atravessar les muntanyes i fruir d'un bonic paisatge, i visitar el castell de Qasar'al Saladin.

Aixi que m'aixeco a les 6 del mati per prendre el tren de les 6:45. Arribo amb el temps just per comprar el bitllet i pujar al tren. El viatge es forca agradable (molt millor que en autobus on sovintegen els sotracs i la conduccio temeraria), i les vistes tambe. Estic tan rebentat que em passo mes de la meitat del trajecte dormint. Quan arribo a Lattakia plou. Com a bon motxiller, decideixo no agafar un taxi i recorrer el trajecte de l'estacio de tren a l'hotel a peu. Quan finalment hi arribo (despres d'uns moments de panic deguts a 1/ la meva desorientacio i 2/ la manca de cartells indicatius amb els noms dels carrers que fa que la desorientacio sigui absoluta), estic xop.

Amb un dia com aquest, la visita a la ciutadella de Saladin es redueix a un minim, malgrat que la seva situacio geografica sigui forca espectacular. En 20 minuts, jo i el Derrick ho tenim enllestit i decidim tornar a Lattakia. Passem la resta del dia en un bar, fumant narguiles i xerrant. Per la nit veiem el Barca - Bayern, amb el public local decantant descaradament per l'equip blaugrana i disfrutant d'allo en cada un dels quatre gols. Per acabar-ho de rematar, cauen un parell de gin tonics a 1 Euro la unitat. Ha estat un dia d'allo mes tonto, pero molt agradable.

   *****************************************************************************

It is starting to be a habit to reschedule and replan the trip every other day. Before coming to Aleppo, I had more or less organized a route. Roughly ten days to visit the country. But then you meet people on your way and they start talking about places you have never heart of (my guide doesn't even mention them) and experiences that sound amazing, and here we are again, replanning the trip to allocate more time to this beautiful country. I have finally decided to extend my visit to up to 15 days to be able to go by train to Lattakia and being able to cross a mountain range and enjoy a beautiful landscape, as well as to visit the Qasar'al Saladin castle.

I get up at 6AM to take the 6:45AM train to Lattakia. I get to the station just in time to buy the ticket and get in the train. The trip is quite pleasant (much better than by bus with its reckless drivers and the highways bumps) and the views are quite nice as well. I am exhausted so I spent half of the journey sleeping. When I get to Lattakia it rains. As a good backpacker, I decide not to take a taxi and cover on foot the distance between the train station and the hotel. When I finally get there (after few panic moments due to 1/ my lack of orientations and 2/ the lack of street panels that make orientation impossible), I am totally wet.

With such weather conditions, the visit to Saladin castles is reduced to the minimum expression, despite of its stunning location. After 20 minutes, me and Derrick are already in the taxi back to Lattakia. We spent the rest of the day in a bar talking and smoking nargilehs. At night, we see Barca - Bayern football match, with the local audience clearly backing the Catalan team and enjoying each and every of the 4 goals. We finish the night at a bar drinking a couple of gin tonics (at 1 EURO each). It was a strange day, but very pleasant.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

annamarsal
annamarsal on

Derrick
Si, si, qui es el Derrick??? Ens tens intrigades!!!!

oscar36
oscar36 on

panic ? qui ha dit panic ?
Digues que si, que aixo sempre passa quan ets nou en una ciutat. Em vaig perdre a Atenes fa unes setmanes (que ja te delicte el tema) i vaig apareixer 2 parades de metro on creia que era.

Gin-tonics i barça: tu si que en saps
M'hauria d'afegir a la moció: hi va haver postre ?

tonicastells
tonicastells on

Re: Derrick
Anna,
et prohibeixo llegir el blog despres d'haver begut mes d'un gin-tonic q si no, fas comentaris rotllo Sue Ellen. ;-)

Use this image in your site

Copy and paste this html: