Hama

Trip Start Mar 29, 2009
1
9
100
Trip End Jan 09, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Riad Hotel

Flag of Syria  ,
Thursday, April 9, 2009

Hama es una ciutat famosa per les seves nories i pel soroll que fan quan giren impulsades per l'aigua del riu Orentes. Malauradament quan hi arribo ja fa 3 anys que el pais sofreix una intensa sequera, i pel riu baixa tan sols un fil d'aigua. En les basses que s'hi formen, s'hi acumulen els detritus humans i l'olor que desprenen amb la calor fan que l'experiencia de passejar per la corniche que voreja el riu sigui bastant dantesca. Sens dubte no es el que espera el turista a l'arribar a la ciutat. De totes maneres, Hama esta situada estrategicament i es un lloc ideal per passar-hi un parell o tres de dies i fer-lo servir com a centre d'operacions per a diverses excursions d'un dia: Crac des Chevaliers (una fortalesa de l'epoca de les creuades que es mante en un estat de conservacio mes que acceptable), la ciutadell de Mysiaf, les runes romanes d'Apamea i les ciutats mortes d'Al-Bara i Serjilla (d'epoca bizantina).

He descobert noves possibilitats de la meva camera (finalment he acabat de llegir-me les mes de 300 pagines del manual d'instruccions). Aixi que no us estranyi que alguna de les fotos d'aquest post apareguin en color sepia, que he de reconeixer que es el color que l'hi senta mes be en aquesta ciutat i a la majoria de runes que vaig visitar.

   **************************************************************************

Hama is a city famous for its norias and for the noise they make when they turn. Unfortunately, the country has been suffering a 3-year drought and the river Orentes carries barely any water. As a result, the norias don't turn and there is a disgusting odor coming out from the river making the experience of walking around the river a quite unpleasant one. It is not what tourists expect when coming to the city. Nevertheless, the city is a strategically located and one can do many day trips around and spend two or three days visiting different sites: Crac des Chevaliers, Mysiaf citadell, roman ruins of Apamea or the dead cities of Al-Bara and Serjilla.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: