Aleppo

Trip Start Mar 29, 2009
1
7
100
Trip End Jan 09, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed

Flag of Syria  ,
Monday, April 6, 2009

Halab, Aleppo, Alep ... 4 milions d'habitants i mes de 4000 anys d'historia. Malgrat tot, es una ciutat que fins al dia d'avui m'havia passat desapercebuda. Tan la guia com la gent que m'he trobat fins ara en parlen forca be, aixi que decideixo fer el trajecte d'Aqaba (Jordania) a Aleppo (Siria) d'una tirada. Prenc el primer bus a les 6 del mati, i no es fins a la 1 del mati del dia seguent que no arribo a la meva destinacio. Estic baldat i amb ganes de dormir en posicio horitzontal, despres d'intentar desesperadament qualsevol combinacio horitzontal / vertical al seient de l'autocar. A l'estacio del bus ens barallem (jo i l'Helene, una noia francesa amb qui he coincidit en l'autocar d'Amman a Aleppo) amb els taxistes que ofereixen un preu abusiu pel trajecte fins al centre i que no volen fer servir el taximetre (fet que esdevindra una constant cada cop que agafi un taxi). Aconseguim que un noi de l'autocar que te uns minims de coneixements d'angles ens aturi un taxi i ens faci de traductor amb el taxista que no posa pegues a utilitzar el seu taximetre. No ens en sortim gaire be amb la pronuncia del nom del carrer on esta l'hotel a on ens volem allotjar, ni tampoc sembla que ni el taxista ni el nostre company d'autocar se n'ensurtin gaire be a l'hora d'interpretar el mapa de la guia (un altre fet a constatar: 1/ no ensenyeu mai un mapa, perque es bastant probable que els taxistes no sapiguen interpretar-lo, i 2/ no intenteu pronunciar el nom del carrer en arab que surt a la guia perque aixo acostuma a donar resultats d'allo mes decebedors). El viatge que hauria de durar 5 minuts, n'acaba durant mes de 15, malgrat tot el preu es ridicul, forca menys del que ens havien demanat als demes taxistes a l'estacio. Quan recollim les motxilles, ens adonem que els carrers son buits. Provem en un parell d'hotels. Res, tot ple. En el tercer ens hi quedem ni que sigui per passar la nit, amb la intencio de maxar al dia seguent al Tourist Hotel que te unes instal.lacions infinitament mes netes a uns preus inferiors.

('La, sukran')Malgrat el cansament del viatge en bus, al dia seguent a les 8:30 del mati ja estem explorant la ciutat. A Aleppo, s'ha de venir amb ganes de caminar i de perdre's, tant en l'espai (pels seus laberintics carrerons) com en el temps. La ciutat compte amb un zoco cobert amb mes de 10 km de recorregut. Cada carrer esta especialitzat en un tipus de mercaderia: especies, vestits de nuvia, merceria, joieria, articles de metall, sabons, teles, mocadors, carn, ... Per cridar l'atencio del turista et pregunten d'on ets. Si els respons, ja has begut oli, i entrem si fa o no fa en la mateixa dinamica: que si t'agafen la ma, que si t'inviten a un cafe o te, i aleshores t'intenten vendre de tot. Res de sorprenent. Com que jo ja duc la motxilla prou carregada, m'intento esmunyir el mes aviat possible de les seves embestides. De totes maneres, si es compara amb Egipte o amb el Marroc, el seu tracte es bastant suau i respectuos, i quan has dit no tres vegades ('La, sukran'), acaben entenent que realment no vols comprar res.

Si no en tens prou amb els zocos, la ciutat compte tambe amb una ciutadella bastant interessant i, per a mi el millor, amb un barri cristia o ortodox ple de carrers estrets i construccions medievals que sembla que et transportin a un altre segle (a mes de ser l'unic lloc on es pot disfrutar d'una cervesa). El millor es visitar-lo pel mati, quan no hi ha ni una anima, ni turistes ni locals.

Porto gairebe una setmana de viatge. Pel que diu tothom, la primera setmana, el primer mes son els mes durs. Realment no em dona encara la sensacio d'estar en un viatge de 9 mesos. No m'ho acabo de creure ni d'acabar d'entrar en la dinamica. Sembla mes aviat que hagi de tornar a la feina en un parell de setmanes. Tal vegada sigui pel fet d'haver visitat primer Jordania. Alla el turista no pot realment desconnectar. Tot esta massa organitzat, i acabo recorrent el pais a contrarellotge d'unes runes a un desert a una immersio, sense temps per desconnectar mentalment. A mes, el contacte amb el poble jorda es minim i aixo li dona una sensacio encara mes gran d'estar enmig d'un viatge organitzat. Per sort a Aleppo sembla que la dinamica hagi comencat a canviar una mica. Malgrat que fer-se entendre amb la gent es complicat ja que la majoria tan sols parlen l'arab, el fet de voltar per una ciutat et dona el contacte amb la gent que trobes a faltar quan visites unes runes o un museu. Al zoco no hi ha temps per aborrir-se, tant t'inviten a un cafe turc com a un brioix. Suposo que deu ser aquesta combinacio entre arqueologia i antropologia que fa que Siria sigui un pais molt mes interessant per a viatjar que el seu vei del sud. Pel poc que porto al pais, he de reconeixer que tenen rao, malgrat que l'espectacularitat de Petra i el recorregut pel desert de Wadi Rum en 4x4 hagin estat senzillament fascinants.

   ************************************************************************

Halab, Aleppo, Alep ... 4 million people and more than 4000 year old. Nevertherless, until today it was a city I was unaware of its existance. The guide and the people I have came across so far say great things about it, so I decide to go straight to Aleppo (Syria) from Aqaba (Jordan). I take the first bus at 6AM and it is not until 1AM from the following day that I don't get to my final destination. I am extremely tired and in the need to sleep in horizontal position, after desperately trying any horizontal / vertical combination on the bus sit. At the bus station we (me and Helene, a french girl I have shared the ride with) argue with the taxi drivers that are trying to rip us off for the ride to the city center and refuse to use their meter. We manage that a kid from the bus with a minimum english knowledge shares the ride with us. We don't manage to pronounce properly the name of the street, while they are struggling to read the map at the guide (facts: 1/ never show a map to a taxi driver, it is quite likely that he is going to be clueless on how to decipher it, and 2/ never try to pronounce the name of the street in arab as it appears in the guide because the outcome tends to be rather disappointing and confusing). The trip that should take less than 5 minutes ends up lasting more than 15. Nevertheless, the price is ridicule, much less than what the first taxi drivers were asking for the same ride. When we pick up the bakcpacks, we realized that we are the only ones in the neighbourhood, the streets empty. We try a couple of hotels. Everything booked. We get a room at the third one with the intention of going the following morning to the Tourist Hotel with far better rooms and lower prices.

Even though I am exhausted from the bus trip, the following day at 8:30AM I am already exploring the city. In Aleppo, one has to come with energy to wander around the city and get lost, both in space (through its laberythinc alleys) and time. The city hosts a covered souq with more than 10 km of alleys. Each street specialises in a sort of products: spices to wedding dresses, jewelry to silverware, soap to scarffs, ... They are always trying to call your attention, but compared to Marocco and Egypt, their manners are quite soft and polite and it is easy to get away from them with a simple 'La, sukran' (No, thanks).

If the souq is not enough, the city hosts as well a wonderful citadell and, in my opinion the best, with a christian / orthodox quartier with plenty of narrow alleys and medievals constructions (and the only place in town where one can get a beer) that can mentally transport you to another century. The best time to visit it is during the morning, when there is not a single soul.

I have been traveling for almost a week now. The first week, the first month are likely to be the toughest ones. I don't really have the feeling of being on a 9-months RTW trip. It rather seems I should be back to work in a couple of weeks. May be it is the rush in my visit to Jordan where I was unable to get into the right dynamic. Everything was too organized and catered to foreign tourists. Moreover, the contact with the jordan people was almost inexistent and that gives the feeling of being part of an organized tour. But it seems that in Aleppo I am starting to get hold of the right vibe. Even though that trying to talk to people is difficult as they barely talk any English, just by strolling in a city it already gives you the sort of human contact you miss when visiting some ancient ruins or a national museum. At the souq, there is no time to get bored, there are too many things going on, people invites you to coffee or tea, ... May be it is this combination between archeology and anthropology that makes Syria a far more interesting country to visit than its southern neighbour. I have been only here for a couple of days, but I have to admit that people were right, evn though the spectacularity of Petra and the stunning landscape of Wadi Rum.

Post your own travel photos for friends and family Pictures

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

monipenny
monipenny on

Regressió en el temps
Neeeng,

Que aquestes fotos semblen un viatge al passat !!!... perquè hi ha la imatge de la bicicleta, que sinò creuríem que t'has traslladat a l'edat mitjana.

tonicastells
tonicastells on

Re: puc venir??
Et sorprendria encara mes la gent q estic trobant a tot arreu. Malgrat viatjar sol, no hi ha hagut cap dia q realment estigues 'sol', q si ara trobes una francesa q viatja sola, q si ara un angles, q si un suis, q si uns argentins. Semblen les Nacions Unides.

annamarsal
annamarsal on

wordless
Em moro d'enveja, em moro d'enveja, em moro d'enveja. No tinc més paraules...

oscar36
oscar36 on

Et tenim present a les oracions cuc
Ei gripau
la meva germana i familia em van donar records per tu (els falta una lleugera motivacio per llegir el blog aquest any, ja els animare).
Vaig parlar amb la Laura i em va preguntar les teves darreres novetats, l'Emma igual, ...
Segueixo racionant el teu blog cada dos o tres dies, així sempre hi ha coses noves. Com he comentat a algunes fotos, la ciutadella impressionant (a pesar dels teus deliris artistico/fotograficos)
Cuida't

Use this image in your site

Copy and paste this html: