Zhongdian

Trip Start Aug 27, 2008
1
11
18
Trip End Sep 24, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of China  , Yunnan,
Wednesday, September 10, 2008

Aangekomen in Zonghdian kuier ik een beetje rond in dit paradijsje. Het is eventjes zoeken maar de oude stad is best leuk. Morgen scheid ik me af van de groep met twee andere enthousiastelingen om nog eens een wandeltocht zoals weleer te ondernemen. De tijgersprongkloof zal Toine als een van de laatste hebben gezien want de chinezen willen er een hydrospel opzetten en de ganse ecologie naar de verdoemenis helpen. Meer nieuws volgt, mijn ontbijt staat klaar
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: