Rainy day

Trip Start Aug 06, 2012
1
7
59
Trip End Feb 02, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, New York,
Friday, August 10, 2012

Det øser ned a la Breakfast at Tiffanys' slutscene, hvor Cat bliver smidt ud af taxaen. det er lunt og dampede stiger op overalt fra metroen. Vi har været på Perry Street, I tænker, hvad har du lavet der. se, på Perry Street finder man Carrie's (red. Sex and the City) rigtge dørtrin. Fotos kommer senere. Indtil videre får I lige et af mig i regnen. Thank God for paraplyer.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: